Til forsiden

Lær at binde et råbandsknob

 

Lær at binde et pælestik


A-K koden

A-K koden laves ved at sætte to alfabeter under hinanden og forskyde dem så det ene alfabet starter ved "A" og det andet ved "K". Derfor hedder den A-K koden. På samme måde kan man lave en A-F kode, en A-P kode o.s.v.

A B C D E F G H I J K L M N
K L M N O P Q R S T U V X Y
 
O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J

Sådan gør du:
Det øverste alfabet er "det rigtige". Det nederste alfabet er koden. Hvis du vil skrive "ABE", så skriver du de bogstaver, der står nedenunder de bogstaver du skal  bruge. Det betyder at i A-K koden skriver man "ABE" således: "KLO"  
HEST=ROAB
SOMMER=AZXXOÅ
SPEJDER=AÆOTNOÅ

Når du skal løse en kode, gør du det omvendte:
Hvis du skal løse ordet "UZNOÅ" starter du i det nederste alfabet og kigger på hvad der står ovenover. "UZNOÅ" er således lig med "KODER".

Prøv at løse koden:
NC  OÅ  YC OUAÆOÅB  S  KB  VIAO  UZNOÅ


 

Lær at morse …

Denne morsenøgle er god når man skal tyde en morsemelding. De hvide felter er prikker og de røde felter er streger. Start øverst og gå nedefter ved at følge felterne der svarer til streger og prikker i bogstaver.

 

Et eksempel:   . -..   Det første tegn er en prik. start derfor ved "E". Under "E" står der "I" og "A". Da næste tegn er en streg skal vi vælge "A". Næste tegn er en prik. Under "A" er prikken "R". Det sidste tegn er også en prik. Dermed er vi endt nede ved "L". Det betyder at .-.. er bogstavet "L".
Her er nogle flere eksempler:
-... = B       ... = S       --- = O      - = T         ..-. = F
  
Morsetegn adskilles med lodrette streger. Én lodret adskiller bogstaver. To lodrette streger adskiller ord.
Prøv om du kan læse hvad der står herunder:
.../.-/--/..-/./.-..//--/---/.-./..././/---/.--./..-./.-/-./-../-//
--/---/.-./..././.-/.-../..-./.-/-..././-/./-//
Se løsningen længere nede på siden.

Når man skal skrive en morsekode selv er det lettere at bruge morsealfabetet i alfabetisk rækkefølge:


A= .-

K= -.-

U= ..-

1= .----

B= -...

L= .-..

V= ...-

2= ..---

C= -.-.

M= --

W= .--

3= ...--

D= -..

N= -.

X= -..-

4=....-

E= .

O= ---

Y= -.--

5=.....

F= ..-.

P= .--.

Z= --.

6=-....

G= --.

Q= --.-

Æ= .-.-

7= --...

H= ....

R= .-.

Ø= ---.

8= ---..

I= ..

S= ...

Å= .--.-

9= ----.

J= .---

T= -

 0= -----

 Svar på morsekoden:

"Samuel Morse opfandt morsealfabetet".