Til forsiden

 

Grupperådet er gruppens bestyrelse og består af forældrevalgte medlemmer samt enhedsledere i gruppen. Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde. Dvs.:

  • Rådet er juridisk ansvarligt for det lokale arbejde overfor myndigheder og korps på linje med enhver anden forenings lokale bestyrelse. 
  • Rådet løser gruppens økonomiske opgaver. 
  • Rådet har ansvaret for de moralske og programmæssige opgaver. Det er bl.a. at arbejde for, at det, der foregår i gruppen, er i overensstemmelse med korpsets formål.

Grupperådet mødes ca 3 gange om året. Herudover organiserer grupperådet bl.a. vores avisindsamlinger samt arrangerer sommerafslutning

Medlemmer af grupperådet vælges for en 2-årig periode.

Grupperådet 2016/2017 består af 4 forældrevalgte personer:

  • Jane Poulsen - formand
  • Kenneth Dahl - kasserer
  • Tina Kramer - Sekretær
  • Jesper Lorenzen